- na základě Vaší poptávky Vám vypracujeme nabídku zhotovení díla.
 
Tato nabídka bude obsahovat:
   * specifikovaný předmět díla
   * cenu díla
   * termíny plnění
   * platební podmínky
   * harmonogram díla
   * položkový rozpočet
Adresa, telefoní a faxová spojení
Adresa, telefoní a faxová spojení
-  plynovodní STL i NTL přípojky
-  opravy domovní plynoistalace
-  připojení plynových spotřebičů
- vypracování projektové dokumentace
-  zhotovení projektů a posudků vytápěcích systémů
-  návrhy úspor ve vytápění
-  zajištění stavebního a jiných povolení
-  domovní rozvody kanalizace, SV a TUV v různých materiálech (PPR,Cu, PEX)
-  čištění stávající kanalizace
-  instalace zařizovacích předmětů
-  systémy podlahového vytápění (Rehau, Giacomini)
-  instalace tepelných čerpadel (NIBE, Buderus, Stiebel Eltron)
-  domovní kotelny pro rod. domy i činžovní domy (50-300kW)
-  blokové předávací stanice
-  teplovody z předizolovaného potrubí
TOPENÁŘSTVÍ
grygar
Adresa, telefoní a faxová spojení
Adresa, telefoní a faxová spojení